Η Εταιρεία

Η σωστή πληροφόρηση ήταν πάντοτε ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Στην σύγχρονη οικονομία, η δυνατότητα να αντλεί κάποιος τις σωστές πληροφορίες, στον σωστό χρόνο από τα δεδομένα του, είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας στην επιτυχία.


Σύμβουλοι πληροφορικής, Η Εταιρεία

Προφίλ

Η GeoLM είναι μια ιδιωτική εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στην Ελλάδα αλλά και με συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.Σύμβουλοι πληροφορικής, Η Εταιρεία

CRM

Η GeoLM είναι Business Partner της εταιρείας Swiftpage της εταιρείας που κατασκευάζει το Act!, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Στο πλαίσιο αυτό προωθεί & υποστηρίζει λύσεις CRM που βασίζονται στο Act!


Σύμβουλοι πληροφορικής, Η Εταιρεία

GIS

Η GeoLM προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems – GIS). Χρησιμοποιώντας λογισμικό τελευταίας γενιάς της ESRI -κορυφαίας εταιρείας παραγωγής λογισμικού GIS-, ψηφιακούς χάρτες υψηλής ακρίβειας, δημογραφικά,κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, αλλά και δεδομένα από τον ανταγωνισμό αναπτύσσει και προωθεί λύσεις για υποβοήθηση των πωλήσεων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες.


Σύμβουλοι πληροφορικής, Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Η GeoLM αξιοποιώντας την εμπειρία της από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής σε διάφορους τομείς της αγοράς όπως της αυτοκίνησης, της λιανικής πώλησης, της διανομής προϊόντων κλπ, αναλαμβάνει υπηρεσίες μελέτης σκοπιμότητας για την υλοποίηση έργων πληροφορικής αλλά και μελέτες ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής μεσαίων και μεγάλων εταιρειών.