Η GeoLM προσφέρει προηγμένα συστήματα CRM & GIS, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, βασίζονται σε κορυφαία τεχνολογία και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις λύσεις που παρέχουμε :

, Προϊόντα

Το Act! είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) τελευταίας γενιάς το οποίο επικοινωνεί με εξωτερικές πηγές δεδομένων (excel, outlook, etc.).

, Προϊόντα

H GeoLM αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που βασίζονται στην πλατφόρμα ArcGIS, σε ψηφιακούς χάρτες και κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά στοιχεία.

, Προϊόντα

Η GeoLM έχει ολοκληρώσει με επιτυχία συμβουλευτικά έργα στο χώρο της πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα case studies ή την λίστα των κυριότερων πελατών μας.