Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, CRM

Το Act! είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRM τελευταίας γενιάς το οποίο επικοινωνεί με εξωτερικές πηγές δεδομένων (excel, outlook, etc.). Ταυτόχρονα παρακολουθεί και καταγράφει κάθε στιγμή την σχέση του πελάτη με την εταιρεία δίνοντας πλήρη και σαφή εικόνα τοποθετώντας τον πελάτη στο κέντρο της δραστηριότητας της εταιρείας.

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε πιο εμπεριστατωμένα για το Act! :

 Act!Overview

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρακάτω μπροσούρα του Act! :

 Act!(pdf)