Ο όρος “Αγορά” είναι κυρίως γεωγραφικός. Το 70% – 80% των πληροφοριών που διαχειρίζεται ένα τμήμα Πωλήσεων & Marketing περιέχει γεωγραφικές διαστάσεις.

“Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις”             Κινέζικη Παροιμία

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS

 

 

Η GeoLM προσφέρει προηγμένα συστήματα & υπηρεσίες Γεωγραφικής Επεξεργασίας Πληροφοριών, που βασίζονται σε κορυφαία τεχνολογία και είναι προσαρμοσμένα πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη. Δείτε μια μικρή παρουσίαση…

Χρησιμοποιώντας μοντέρνα εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών της ESRI όπως το ArcGIS Desktop & ArcGIS on Line η GeoLM προσφέρει λύσεις για:

  • Αναλύσεις αγοράς & Γεωδημογραφικών στοιχείων
  • Προσδιορισμό θέσης για την βελτιστοποίηση του δικτύου πώλησης / εξυπηρέτησης
  • Σχεδιασμό ζωνών πωλήσεων, διανομής, έλεγχου & διοίκησης
  • Αναλύσεις αποδοτικότητας πωλήσεων
  • Αναλύσεις ανταγωνισμού

Οι εταιρείες οι οποίες είναι αποδέκτες των ανωτέρω υπηρεσιών ανήκουν σε διάφορους κλάδους όπως :

 

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές :

Ακριβείς ψηφιακοί χάρτες & Δεδομένα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εκπαίδευση