Ένα ενδεικτικό πελατολόγιο της GeoLM είναι το παρακάτω :

Πελάτης

Περιγραφή

Υπηρεσία

Ασφαλιστική Εταιρεία

Γεωγραφικό Σύστημα – GeoInsurance

Εταιρεία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Σύστημα Πληροφόρησης Διοίκησης – Hyperion Performance Suite

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

Ασφαλιστική Εταιρεία

Γεωγραφικό Σύστημα – GeoInsurance

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – YAMAHA
Περισσότερα

Εταιρεία Εισαγωγής & Εμπορίας Οχημάτων

Υπηρεσίες Γεωγραφικής Επεξεργασίας – Location Based Services

Εταιρεία Πληροφορικής

Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) – Act!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τράπεζα

Υπηρεσίες Γεωγραφικής Επεξεργασίας – Location Based Services

NOVARTIS

Φαρμακευτική Εταιρεία

Γεωγραφικό Σύστημα

ΑΒ Βασιλόπουλος

Αλυσίδα Σουπερμάρκετ

Γεωγραφικό Σύστημα

United Nations – UNHCR

ΟΗΕ – Ύπατη Αρμοστεία

Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) – Act!

Turbomed

Εταιρεία Παροχής Προϊόντων & Υπηρεσιών στη Ναυτιλία

Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) – Act!

Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα

Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) – Act!

 

Για να δείτε κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις πελατών μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.