Η GeoLM διαθέτει ένα σύνολο ψηφιακών χαρτών που καλύπτουν όλη την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαθέτουμε υπεραστικούς ψηφιακούς χάρτες σε :

  • Επίπεδο Δήμων – Κοινοτήτων
  • Επίπεδο Ταχυδρομικού κωδικού
  • Επίπεδο Νομού

και αστικούς χάρτες σε:

  • Επίπεδο οδού
  • Επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου
, Ακριβείς Ψηφιακοί Χάρτες & Δεδομένα

Μερικοί σημαντικοί χάρτες είναι:

Οδικό δίκτυο Αττικής
Οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης
Οδικό δίκτυο πόλεων της Ελλάδας
Ταχυδρομικοί Κωδικοί
Δήμοι (Καποδίστριας & Καλλικράτης)
Υπεραστικό οδικό δίκτυο

 

Η GeoLM διαθέτει επίσης και άλλες βάσεις δεδομένων :Ρεαλιστική Απεικόνιση του πραγματικού Χώρου

 

Ενδεικτικά αναφερθείτε στους παρακάτω χάρτες για να κατανοήσετε πως οι υπηρεσίες και τα Γεωγραφικά προϊόντα της GeoLM μπορούν να βοηθήσουν την Eταιρεία σας :

Ανάλυση Αγοράς
Επιλογή της καλύτερης θέσης για το νέο κατάστημα