Μοτοδυναμική (Yamaha)

, Case Studies

Η GeoLM προσφέρει υπηρεσίες  Γεωγραφικής Ανάλυσης (Location Based Services) που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν ψηφιακούς χάρτες διαφόρων επιπέδων (Νομοί, Δήμοι, Ταχ. Κωδικοί, Οδικό Δίκτυο) που συνδέονται με Δημογραφικά & Οικονομικά δεδομένα καθώς και δεδομένα από Πωλήσεις της Εταιρείας και του Ανταγωνισμού. Ο στόχος είναι η ορθολογικότερη  αξιολόγηση του Δικτύου Πωλήσεων και η σωστή επιλογή  θέσεων για την πώληση των προϊόντων της Εταιρείας.

 

AlfaSolid

, Case Studies

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη λύση CRM που βασίζεται στο Act!. Η λύση αυτή δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να διαχειριστεί όλο το πελατολόγιο της, καθώς και το δυνητικό πελατολόγιο, μέσα από μια κεντρική εφαρμογή. Το Act! είναι μια πελατοκεντρική πλατφόρμα (CRM) που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες του πελάτη σε μια καρτέλα, οι οποίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την τμηματοποίηση του πελατολογίου, τις προωθητικές ενέργειες, την εξυπηρέτηση των πελατών, κλπ. Γενικότερα υποστηρίζει την οργάνωση των Πωλήσεων και την βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των πόρων της Εταιρείας.

 

Groupama

, Case Studies

Η GeoLM έχει υλοποιήσει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Γεωγραφικής Ανάλυσης & Επεξεργασίας (Geo-Insurance) για λογαριασμό της Groupama (του μεγάλου Γαλλικού πολυεθνικού Ομίλου παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών) στην Ελλάδα. Στόχος της Groupama είναι η παρακολούθηση των πωλήσεων Ασφαλιστικών Συμβολαίων ανά περιοχή & ανά κλάδο, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης των Πωλήσεων και ικανοποίησης των πελατών. Επίσης ο ορθολογικός προσδιορισμός του ασφαλίστρου με βάση την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου ανά κλάδο και περιοχή είναι μία σημαντική δυνατότητα που ικανοποιείται από το Σύστημα. Το συγκεκριμένο Γεωγραφικό Σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα ArcGIS της ESRI.

 

ICAP

, Case Studies

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα πλήρες MIS για την πληροφόρηση της Διοίκησης, το οποίο βασίζεται στα εργαλεία Hyperion Performance Suite της Oracle. Το σύστημα επικοινωνεί με το data warehouse  και τροφοδοτεί μια σειρά από δυναμικά reports τα οποία παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες στους χρήστες και τους βοηθούν στην σωστή λήψη των αποφάσεων. Η ροή όλης της πληροφόρησης είναι εντελώς αυτοματοποιημένη. Η αρχιτεκτονική των εργαλείων αλλά και της υλοποίησης υποστηρίζουν διαδικασίες αυτοματοποιημένης προώθησης της πληροφορίας (push) αλλά και κατά βούληση άντλησης της επιθυμητής πληροφόρησης (pull).