Υπηρεσίες

Για την γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης του πελάτη, η GeoLM προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :

Εκπαίδευση

Η GeoLM προσφέρει τυποποιημένους κύκλους εκπαίδευσης, αλλά και εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του Πελάτη.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Ειδικά εκπαιδευμένοι Μηχανικοί υποστήριξης της GeoLM προσφέρουν τηλεφωνική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Υποστήριξη στο χώρο του πελάτη

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη μηχανικοί της GeoLM μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών

Η GeoLM μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Γεωγραφικής Επεξεργασίας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Πελάτη.

Γεωκωδικοποίηση

Η GeoLM μπορεί να αναλάβει την διασύνδεση των ιδιαίτερων στοιχείων του πελάτη με τους ψηφιακούς χάρτες.

Συντήρηση προγραμμάτων & δεδομένων

Η GeoLM αναλαμβάνει με βάση ετήσια συμβόλαια συντήρησης, την ανανέωση του λογισμικού αλλά και των δεδομένων του πελάτη (ψηφιακοί χάρτες, κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα κα).