, Μοτοδυναμική (Yamaha)

Η GeoLM προσφέρει υπηρεσίες  Γεωγραφικής Ανάλυσης (Location Based Services) που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν ψηφιακούς χάρτες διαφόρων επιπέδων (Νομοί, Δήμοι, Ταχ. Κωδικοί, Οδικό Δίκτυο) που συνδέονται με Δημογραφικά & Οικονομικά δεδομένα καθώς και δεδομένα από Πωλήσεις της Εταιρείας και του Ανταγωνισμού. Ο στόχος είναι η ορθολογικότερη  αξιολόγηση του Δικτύου Πωλήσεων και η σωστή επιλογή  θέσεων για την πώληση των προϊόντων της Εταιρείας.

Για να δείτε κι άλλες περιπτώσεις πελατών μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.